Kantorowice 12 XI 2023

XXXII Niedziela Zwykła

       Dziś obchodzimy XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku naszą uwagę kierujemy na Bliski Wschód.

Jutro świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (†1003), eremitów i misjonarzy, działających za Bolesława Chrobrego. Są oni pierwszymi świętymi polskimi męczennikami.

        W czwartek Matki Bożej Miłosierdzia czyli Ostrobramskiej, a także Rocznica Poświęcenia Rzymskich Bazylik św. Piotra i śwPawłaApostołów oraz św. Małgorzaty Szkockiej św. Gertrudy.

W piątek św. Elżbiety Węgierskiej (1207-1231), zakonnicy. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu.

Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

W sobotę bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914), dziewicy i męczennicy. Zginęła, broniąc swojej godności i czystości.

W niedzielę bł. Salomei (†1268), zakonnicy. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.

W niedzielę będziemy przeżywać VII Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka.” (Tb 4,7). Szczegóły dotyczące przeżywania w Krakowie wydarzeń z nim związanych, znajdują się na plakacie pod chórem. Z tej okazji, za tydzień po wszystkich Mszach św. odbędzie się przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc ubogim, o którą prosi Metropolita Krakowski. Zachęcam do ofiarności.

W przyszłą niedzielę, 3 miesiąca, naszymi ofiarami wspieramy także tegoroczne inwestycje gospodarcze Parafii.

Dziękuję rodzinie Kuczyńskich, Kwietniów i Solochów z bloku 23a za troskę o kościół parafialny. Gorącą prośbę o czystość w kościele kieruję do następnych rodzin z tego osiedla.