Kantorowice 29 X 2023

XXX Niedziela Zwykła

         O godz. 17,30 Nabożeństwo Różańcowe. A we wtorek zakończenie Różańca.

        Przed nami pierwsze dni listopada. Zawsze pamiętajmy o miejscu spoczynku naszych zmarłych, gdyż – jak wierzymy – w zmartwychwstaniu będzie uczestniczyć nie tylko nasza dusza, lecz również ciało. Słowa te wypowiadamy za każdym razem, gdy odmawiamy wyznanie wiary. Mówimy wtedy: „Wierzę… w ciała zmartwychwstanie”.

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu oddajemy cześć znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy już przebywają w chwale nieba. Jest to święto zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. Msze św. w porządku niedzielnym. Przed Mszami św. wypominki jednorazowe.

       W czwartek Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się za tych wszystkich, którzy, choć są pewni zbawienia, to jednak potrzebują jeszcze naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary, zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów. Msze św. o godz. 8,00  17,00 i 18,00.

       Jest to zarazem I czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

       W I piątek miesiąca, dzień czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godz. 9,00 odwiedziny chorych i starszych w domach. Okazja do spowiedzi świętej od 16,00. O 17,00 Msza św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i spotkanie dla bierzmowanych.

W sobotę św. Karola Boromeusza (1538-1584), biskupa i wielkiego reformatora Kościoła z czasów Soboru Trydenckiego.

        Po Mszy św. podczas nabożeństwa oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP i modlimy się w intencji rodzin oczekujących potomstwa z racji I soboty miesiąca.

       W niedzielę po Mszy św. o 9,00 zmiana tajemnic różańcowych.

Do 8 listopada przed Mszą św. modlimy się za naszych zmarłych podczas wypominków jednorazowych.

      Bardzo dziękuję rodzinom: Świerk i Szopa z bloku 23b za troskę o czystość w naszej świątyni w mijającym tygodniu. Proszę następne rodziny.

Odpusty za zmarłych:

1. – wierni, którzy nawiedzą kościół, 1 i 2 listopada mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca świętego.

2. – wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące: odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w inne dni roku – cząstkowy.

Badanie praktyk religijnych w naszej Parafii z ubiegłej niedzieli wypadło następująco: we wszystkich 4 Mszach św. wzięło udział łącznie 325 osób (przed rokiem 367 – czyli mamy spadek o ponad 40 osób), w tym dziewczynek od 7 roku życia i kobiet 194 (przed rokiem 217) i chłopców od 7 roku życia i mężczyzn 131 (przed rokiem 150). Na barkach i na ofiarności tych osób, o ile są ofiarni, pozostaje utrzymanie kościoła i funkcjonowanie Parafii.

Komunię świętą przyjęły 132 osób (przed rokiem 138), z czego kobiet 84, a mężczyzn 48. Na przestrzeni ostatnich lat jest to tendencja niestety ciągle spadkowa, mimo iż w Parafii stale przybywa nowych mieszkańców, ale w większości nie mają oni nic wspólnego z kościołem i Parafią. Szczegóły są na tablicy ogłoszeń.