Kantorowice 17 IX 2023

XXIV Niedziela Zwykła

W Kalwarii Zebrzydowskiej odbywa się dzisiaj XXXI Pielgrzymka Rodzin.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest też jako Dzień Środków Społecznego Przekazu, którymi są prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

Jutro święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona polskiej młodzieży. Dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Przez jego wstawiennictwo módlmy się szczególnie za młodych ludzi, aby odnaleźli swoje miejsce w Kościele, rozwijając talenty, budując piękne relacje i podejmując decyzje na całe życie.

We wtorek św. Januarego, biskupa i męczennika.

W środę świętych Andrzeja Kim Taegon (†1839), kapłana koreańskiego, Pawła Chong Hasang, kleryka koreańskiego, i Towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską  podczas prześladowań chrześcijan w XIX wieku.

W środę zapraszam wszystkich Parafian na XVIII już Parafialną Pieszą Pielgrzymkę do Mogiły. Wyruszamy od kościoła o godz. 15,00. Mamy do przebycia niewiele ponad 7 km. Na wysokości restauracji Błękitna Laguna wejdziemy w ul. Wańkowicza i przez Krzesławice dojdziemy do Mogiły. O godz. 17,00 będzie Droga Krzyżowa w ogrodzie, a o 18,00 Msza św. z uczczeniem relikwii krzyża świętego. Tych, którzy nie mogą iść pieszo, zapraszam, by dojechali do Mogiły.

W czwartek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

W piątek bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy.

W sobotę św. ojca Pio z Pietrelciny (1887-1968), kapłana, kapucyna, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych. Naznaczony fizycznie stygmatami Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem, spędzając długie godziny w konfesjonale. Eucharystię celebrował zawsze z wielkim namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie godziny. Nie rozstawał się również nigdy z różańcem.

         W niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywać uroczystość III Rocznicy Konsekracji naszej świątyni. Po Mszy św. o 9,00 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu odśpiewamy dziękczynne Te Deum.

        W niedzielę będziemy też obchodzić Diecezjalny Dzień Modlitwy za Młodzież. Zachęcam do objęcia swoją modlitwą młodych naszej Parafii i diecezji oraz pracujących z nimi duszpasterzy. Po każdej Mszy Świętej będzie także możliwość złożenia do puszki ofiary, które przeznaczone zostaną na inicjatywy podejmowane dla młodzieży w naszym dekanacie i w diecezji.

        Młodzież, którą była na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i którą wsparliśmy w tym roku finansowo jeszcze raz składa nam podziękowanie w formie plakatu.

        Dziękuję rodzinie Grygów i Stobieckich z bloku 23 za troskę o czystość w naszej świątyni w mijającym tygodniu. Proszę następne rodziny katolickie, które poczuwają się do obowiązku troski o swoją świątynię.