Kantorowice 3 IX 2023

XXII Niedziela Zwykła

Po Mszy św. o 9,00 zmiana tajemnic różańcowych.

Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. dla dzieci i młodzieży o godz.18,00. Wcześniej, od 17,30 okazja do spowiedzi świętej. Proszę, zacznijcie nowy rok szkolny z czystymi sercami. Do udziału we Mszy św. zapraszam również wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Wiarę najlepiej przekazujemy własnym przykładem.

Przy okazji pragnę przypomnieć o obowiązku uczestniczenia w katechizacji szkolnej aż do ostatniej klasy szkoły średniej włącznie. Podkreślam to tym bardziej stanowczo, iż zdarzają się przypadki, także w naszej Parafii, że młodzież po osiągnięciu 18 roku życia wypisuje się z lekcji religii, a nawet niekiedy wcześniej sami rodzice wypisują swoje dzieci z katechizacji. Jest to świadoma forma wyparcia się swojej wiary. Ci, którzy rezygnują ze szkolnej katechezy, powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji w przyszłości, wynikających z tego faktu. Ponadto przypominam, że dzieci i młodzież już od szkoły podstawowej mają obowiązek prowadzić tzw. Indeksy katechizacji, które są jedynym dowodem, że uczeń uczęszcza na lekcje religii.

We wtorek św. Matki Teresy z Kalkuty.

W I czwartek dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołanie. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu „Godzina święta”.

W piątek przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane też w Polsce świętem Matki Bożej Siewnej. Po Mszy św. poświęcenie ziarna przeznaczonego do siewu.

W piątek o 17,30 różaniec za zmarłych, połączony z wypominkami. Po nim Msza św. ofiarowana za zmarłych wypominanych.

W piątek o 18,00 pierwsze, powakacyjne spotkanie dla młodzieży, rozpoczynające kolejny etap przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Bardzo też proszę, aby tego dnia uczniowie klas 6 i 7 zapisali się na parafialne przygotowanie do tego sakramentu.

Bardzo proszę, aby rodzice uczniów klas 3 do 20 września zapisali swoje dzieci na całoroczne, parafialne przygotowanie do I Komunii świętej w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, tj. w dni powszednie, po Mszy św.

W sobotę bł. Anieli Salawy, dziewicy.

W niedzielę rozpoczyna się XIII Tydzień Wychowania.

Bardzo dziękuję rodzinie Relidzyńskich i Wojciechowskich z bloku 17 oraz rodzinie Olszaków z bloku 21 za troskę o czystość naszej świątyni. Proszę następne rodziny z tego osiedla.

W środę w naszym kościele parafialnym, a następnie na cmentarzu w Grębałowie pożegnaliśmy śp. Antoniego Rojewskiego ze Starego Gościńca, wdowca po śp. Wiesławie. Miał 77 lat.