Kantorowice 13 XI 2022

XXXIII Niedziela Zwykła

W niedzielę dzisiejszą przeżywamy VI Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim” (2 Kor 8,9). Z tej okazji po wszystkich Mszach św. odbywa się przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc ubogim, o którą prosi Metropolita Krakowski.

       Dziś też obchodzimy XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

        W środę Matki Bożej Miłosierdzia czyli Ostrobramskiej, a także Rocznica Poświęcenia Rzymskich Bazylik św. Piotra i śwPawłaApostołów oraz św. Małgorzaty Szkockiej św. Gertrudy.

W czwartek św. Elżbiety Węgierskiej (1207-1231), zakonnicy. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu.

W piątek bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914), dziewicy i męczennicy. Zginęła, broniąc swojej godności i czystości. Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

W sobotę bł. Salomei (†1268), zakonnicy. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.

W niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o 9,00 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, odmówimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.

W tym dniu wspominamy też św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), karmelitę, jednego z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, Sybiraka.

W przyszłą niedzielę, 3 miesiąca, naszymi ofiarami wspieramy tegoroczne inwestycje gospodarcze Parafii.

Dziękuję rodzinie Bochenków z ul. Zakole za troskę o kościół parafialny. Prośbę o czystość w kościele kieruję do następnych rodzin.