Kantorowice 14 XI 2021

XXXIII Niedziela Zwykła

W niedzielę dzisiejszą przeżywamy V Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7). Z tej okazji po wszystkich Mszach św. odbywa się przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc ubogim, o którą prosi Metropolita Krakowski.

       Dziś też obchodzimy XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Solidarni z Libanem”. Ulotkę na ten temat można zabrać przy wychodzeniu.

        We wtorek Matki Bożej Miłosierdzia czyli Ostrobramskiej, a także Rocznica Poświęcenia Rzymskich Bazylik św. Piotra i śwPawłaApostołów oraz św. Małgorzaty Szkockiej św. Gertrudy.

W środę św. Elżbiety Węgierskiej (1207-1231), zakonnicy. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu.

W czwartek bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914), dziewicy i męczennicy. Zginęła, broniąc swojej godności i czystości.

W piątek bł. Salomei (†1268), zakonnicy. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza. Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

W sobotę św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), karmelity, jednego z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, Sybiraka.

W niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o 9,00 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, odmówimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. W tym dniu wspominamy też Ofiarowanie NMP.

W przyszłą niedzielę, 3 miesiąca, naszymi ofiarami wspieramy tegoroczne inwestycje gospodarcze Parafii, czyli budowę ogrodzenia.

Dziękuję rodzinie Zagórskich i Gryma z os. G. Morcinka za troskę o kościół parafialny. Prośbę o czystość w kościele kieruję do następnych rodzin z osiedla.

W piątek na cmentarzu w Grębałowie odbył się pogrzeb śp. Janiny Wojciechowskiej z bloku 9, wdowy po śp. Franciszku. Miała 88 lat.