Kantorowice 31 X 2021

XXXI Niedziela Zwykła

          O godz. 17,30 ostatnie w tym roku Nabożeństwo Różańcowe.

  Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu oddajemy cześć znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy już przebywają w chwale nieba. Przed Mszami św. wypominki jednorazowe. Jest to święto zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. Msze św. w porządku niedzielnym.

We wtorek Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się za tych wszystkich, którzy, choć są pewni zbawienia, to jednak potrzebują jeszcze naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary, zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów.

Msze św. w naszym kościele o godz. 8,00  17,00 i 18,00.

Odpusty za zmarłych:

1. – wierni, którzy nawiedzą kościół, 1 i 2 listopada mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca świętego.

2. – wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące: odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w inne dni roku – cząstkowy.

Do 8 listopada przed Mszą św. modlimy się za naszych zmarłych podczas wypominków jednorazowych.

W czwartek św. Karola Boromeusza (1538-1584), biskupa i wielkiego reformatora Kościoła z czasów Soboru Trydenckiego.

        W I czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. Godzina Święta – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 W I piątek miesiąca, dzień czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godz. 9,00 odwiedziny chorych i starszych w domach. Okazja do spowiedzi świętej od 16,00. O 17,00 Msza św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i spotkanie dla bierzmowanych.

 W sobotę po Mszy św. podczas nabożeństwa oddajemy część Niepokalanemu Sercu NMP i modlimy się w intencji rodzin oczekujących potomstwa z racji I soboty miesiąca.

         W niedzielę po Mszy św. o 9,00 zmiana tajemnic różańcowych.

        Bardzo dziękuję rodzinie Jędrszczyk i Pawełek z Zesławic – domów za troskę o czystość w naszej świątyni w mijającym tygodniu. Proszę następne rodziny.

Wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu z Krakowa dziękują za serdeczne przyjęcie ich w dniu 24 października i za zbiórkę ofiar na Dożywianie i pomoc dzieciom ulicy w Amazonii, podczas której udało się zebrać 1 918,04 zł.

Stowarzyszenie „Nasze Kantorowice” składa podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy w ramach Budżetu Obywatelskiego oddali głosy na projekt dzielnicowy: „Cała naprzód – plac zabaw dla odważnych”. Otrzymał on 1883 punkty i będzie realizowany przy ul. Kantorowickiej. Dziękujemy.