Kantorowice 3 I 2021

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Po Mszy św. o 9,00 zmiana tajemnic różańcowych.

W środę uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli, jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Kościele. Jest to święto zobowiązujące nas do udziału we Mszy św. W naszym kościele Msze św. w porządku bożonarodzeniowym. Na Mszy św. o 9,00 błogosławieństwo kredy i kadzidła. Poświęconą kredę i kadzidło, jedną na rodzinę, proszę zabrać przy wychodzeniu od ministrantów.

W czwartek z racji I czwartku po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu – Godzina Święta.

W piątek, II miesiąca, o 16,30 różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św. żałobna za zmarłych wypominanych.

W przyszłą niedzielę świętem Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny obchód okresu Bożego Narodzenia Pańskiego.

        Bardzo dziękuję rodzinom: Gołąb, Gajoszek i Różyckich z ul. Zakole za troskę o czystość w naszym kościele w tym tygodniu. Proszę następne rodziny.

W czwartek w naszym kościele odbył się pogrzeb śp. Wiesława Greli, męża pozostałej Sabiny z bloku 17. Przeżył 72 lata.

        W związku z wieloma zapytaniami i zgłoszeniami chęci przyjęcia wizyty duszpasterskiej – kolędy, dla pewnego porządku chciałem ustalić jej przebieg, I tak:

Sobota 9 I od godz. 9,00 – ul. Zakole (od Zyburów do Bielów)

Niedziela 10 I od godz. 13,30 – Zesławice – domy jednorodzinne

Sobota 16 I od godz. 9,00 – ul. Kantorowicka (od Hutyrów do kościoła)

Niedziela 17 I od godz. 13,30 – Dłubnia (od Kmiecików)

Sobota 23 I od godz. 9,00 Pole Wróblowe, Stary Gościniec

Niedziela 24 I od godz. 13,30 Bloki ul. Kantorowicka nr od 223 do 217

Sobota 30 I od godz. 9,00 Bloki ul. G. Morcinka od 9 do 23

Niedziela 31 I od godz. 13,30 Bloki ul. G. Morcinka 80, 80a, 80b, 80c

Oczywiście, chęć przyjęcia kolędy należy wcześniej zgłosić osobiście w zakrystii lub telefoniczne. Możliwy jest też inny termin.