Kantorowice 15 XI 2020

XXXIII Niedziela Zwykła

W niedzielę dzisiejszą przeżywamy IV Światowy Dzień Ubogich.

Jutro Matki Bożej Miłosierdzia czyli Ostrobramskiej, a także Rocznica Poświęcenia Rzymskich Bazylik św. Piotra i śwPawłaApostołów oraz św. Małgorzaty Szkockiej św. Gertrudy.

We wtorek św. Elżbiety Węgierskiej (1207-1231), zakonnicy. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu.

W środę bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914), dziewicy i męczennicy. Zginęła, broniąc swojej godności i czystości.

W czwartek bł. Salomei (†1268), zakonnicy, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.

O godz. 16,30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła.

W piątek św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), kapłana, karmelity, jednego z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, Sybiraka.

Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

W sobotę wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

W niedzielę św. Cecylii (†III wiek), dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów.

W niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o 9,00 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, odmówimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.

Dziękuję rodzinie Skalskich i Iwasyków z Zastowa za troskę o kościół parafialny. A prośbę o czystość w kościele kieruję do następnych rodzin.